1976 kom 4 fotointeresserte venner sammen for å drive med fotografiske aktiviteter. Det var Terje Øen - Jan Standal - Torstein Larsen - Arne Brendø, men i 1977 var de blitt så mange at de stiftet en fotoklubb. Etter en idémyldring ble klubbens navn Bekkalokket Fotoklubb, og den ble stiftet 21.mars 1977. Stiftelsesmøtet var hjemme hos Arne Brændø i Kristoffer Jansonsvei på Landås. Følgende personer overvar den høytidelige innstiftingen av Bekkalokket Fotoklubb: Jan Standal, Terje Øen, Arne Brændø, Jørn Møller-Hansen, Gunnar Larsen, Torstein Larsen, Roald Aune, Jan Magne Linnsund og Torbjørn S. Pedersen.

Bilder fra stiftelsesmøtet. Foto: Jan Standal

 

Det første året i klubbens historie ble møtene avholdt hjemme hos medlemmene. Fra 1978 til 1980 hadde klubben tilholdssted i et butikklokale i et gammelt trehus i Marken. Det ble avhold flere dugnadskvelder med å bygge opp et klubblokale som var tjenlig til medlemmenes behov. En del materialer ble hentet i et kondemnert hus på Gyldenpris, og i klubblokalet ble det innredet et mørkerom og et møtelokale. Lokalet hadde et stort utstillingsvindu mot gågaten i Marken, der flere av klubbens medlemmer hadde egne utstillinger. Det i 1979 to fellesutstillinger med bilder fra en fototur til Havråtunet på Osterøy i 1979, og bilder fra Markens Bataljon, sitt 120 års jubileum.

En gang i måneden ble det avholdt en fotokonkurranse i dias, "månedens bilde". Lokalet i Marken var flott med eget utstillingsvindu, men antall klubbmedlemmer økte og det var et behov for større plass. Ny huseier trengte for øvrig lokalet til butikkformål. Etter denne perioden fikk klubben leie de samme lokalene som Markens Bataljon brukte i Manufakturhuset.

 

Fra et møte i 1980
Bekkalokket 1980 BW

Foran fra ventre: Torbjørn Pedersen, Gunstein Garmann, Terje Bergesen, Tor-Henning Olsen og Tina Charlotte Kastel

Bak fra venstre: Terje Øen, Arne Brændø, Paul Lossius, Jan Standal, Knut Dalen og Asbjørn Halleraker

 

I 1982 hadde klubben sin første virkelige utstilling i vinduene til Kreditkassen på Torgallmenningen. Klubbens logo er tegnet av Roald Synnevåg og ble tatt i bruk i 1982, tidligere var det brukt et bilde av et bekkalokk med et speilreflekskamera på.

 

Lokalet i Manufakturhuset hadde klubben til 1983, da flyttet klubben til Håstein Skole på Laksevåg. Det var Willy Haraldsen som var vår kontakt med skolen. Han var lærer på skolen og bodde like ved. Det ble avholdt Ciba-chrome kurs på Håstein, og det var mange fargebilder som ble laget i mørkerommet ved Håstein i denne perioden, til forskjellige utstillinger.

 

Her er stemningen høy på en julefest i 1982


På Håstein var klubben til 1987, da flyttet klubben tilbake til sentrum, nærmere bestemt i Cort Pilssmauet på Klosteret. Et flott og gammelt kjellerlokale med murhvelving og brønn. Der gjorde mange av klubbens medlemmer en betydelig innsats med å pusse opp lokalet, blant annet varmekabler i skifergulvet, bardisk, langbord, anretningsdisk, toalett, utstillingsvegger, dartskap, pokalskap, mm. Oppussingen var ferdig i mars 1987 og klubben feiret 10 års jubileum i nyoppusset lokale. Den årlige julefesten ble en tradisjon i klubben, og det var virkelig sus over de festene som ble avholdt i kjelleren på Klosteret. Det var Lasse Kaltenborn som var klubbens kontakt med husverten, og det var han som hadde tilsynet med kjelleren. På Klosteret var klubben fram til 1998, da ville husverten ha kjelleren til eget bruk. Klubbens eiendeler, som var for store eller unødvendig å bruke i et nytt lokale, ble solgt eller lagret hjemme hos medlemmer.
I en kortere tid på slutten av 1998 hadde vi tilholdssted i Nordnes bydelshus på Klosteret, bare et steinkast fra klosterkjelleren. Dette lokalet ble bare et midlertidig oppholdssted. Vi fikk leie et koselig kjellerlokale i Lille Øvregate, dessverre viste det seg at dette var for lite. Våren 1999 ble vi forespurt av TNT foto om vi ville dele lokale sammen med Bergen Kamera Klubb. Dette gikk i orden, og klubben fikk møtelokale i 3 etasje i Østre Skostredet. Samboerskapet med BKK ble avsluttet i januar 2002, fordi vår utleier avsluttet sin virksomhet, og fordi leien ble urimelig høy.
Klubben flyttet da til Sandviksbodene i Bergen Kystlag sine lokaler i januar 2002. Disse lokalene viste seg å være uegnet og veldig kalde, og høsten 2002 flyttet klubben tilbake til Nordnes bydelshus på Klosteret.

 

Det har i mange år vært diskusjon i styret om hvor mange medlemmer det kan være i klubben. De første ti årene måtte et nytt potensielt medlem anbefales av et medlem. Vi ble oppfattet som en veldig lukket klubb, men dette ble det gradvis en bedring på.

Det er flere grunner til at vi ikke hadde som mål å bli stor, det viktigste er det sosiale aspekt med at vi ønsket å ta vare på nye medlemmer. Det har vi i stor grad klart og har vært et viktig tema også når vi kom over 50-60 medlemmer. Lokaliteter og en fornuftig gjennomføring av møtene er også momenter som ble vurdert i forhold til å holde medlemstallet på et fornuftig nivå.

 

Den første tiden hadde ikke klubben egen lysbildeframviser. Terje Øen fikk i 1981 fri kontingent som kompensasjon for å ta med seg en lysbildefremviser på klubbmøtene.
I klubbens glanstid på Håstein Skole var det stor interesse for Ciba-chrome, som var en fremkallingsprosess fra dias til fargepapir. Det var en stund interesse for å kjøpe en fremkallingsmaskin for denne ciba prosessen, men klubben hadde ikke råd til et slikt innkjøp. De enkeltmedlemmene som drev aktivt med denne prosessen så seg heller ikke i stand til å drifte og investere i denne maskinen. I 1988 fikk vi fra Motofoto et tilbud om å overta en fremkallingsmaskin for papirbilder fra fargenegativfilm, men vi frafalt tilbudet fordi det var få av medlemmene som tok negativ fargefilm. Dessuten hadde klubben fått et problem med vedlikehold og drift av en slik maskin. Klubben gikk til anskaffelse av et overtoningsutstyr i 1991. Dette utstyret var brukt og det besto av to Kodak karuseller, en AV kassettspiller og en styringsenhet. Klubben kjøpte også et studioblitzanlegg.

 

I august nummer av fototidsskriftet "Fotografi" i 1980 var klubben presentert, med flere av medlemmenes bilder og med en reportasje om klubben.

 

Klubben hadde i en årrekke på 80 tallet medlemsrabatt hos Enna Foto på Vågsallmenningen. 10 % på alt utstyr og 15 % på fremkalling og kopiering. Klubben fikk i 1981, i anledningen av at Nygårdsparken hadde 100 års jubileum, forespørsel fra Bergen kommune om å arrangere en fotokonkurranse for barne- og ungdomsskolene i Bergen. Dessverre trakk kommunen seg fra dette prosjektet før det ble realisert. I 1979 startet klubben et prosjekt som ble kalt "Bergensserien", dette ble aldri noen suksess i den form det var tiltenkt. Så seint som i 1985 ble medlemmene oppfordret til å ta bilder til denne billedserien. Det ble aldri noen "Bergensserie", men under NSFF Landsmøte i 1989 som ble avholdt i Bergen, ble det laget en overtoningsserie med lyd. Landsmøtet i 1989 var et samarbeid mellom Bekkalokket FK, Bergen døves fotoklubb og Bergen Kamera Klubb. Medlemmene i de to klubbene leverte inn bilder og Odd Magne Johansen fra BKK og Roald Synnevåg satte sammen et lysbildeshow som var en suksess, og som også ble brukt i flere sammenhenger seinere. Klubben hadde i 1987 et prosjekt sammen med foreningen "Mental barnehjelp". Det skulle bli en utstilling med tema "Barns hverdag", bildene ble innrammet og laget i tre eksemplarer. Tanken var at det skulle være en vandre utstilling. En av billedseriene henger på Barneklinikken i Bergen. Klubben arrangerte i 1989 og i 1991 "Bergensmeisterskapet" der Tor Henning og Roald var ansvarlige for gjennomføringen.

 

”Vågåtreffet” har i mange år vært et begrep og en del av klubbens kultur. Første gang vi deltok var i 1984 og det var ikke uvanlig at vi kjørte tre fulle biler oppover mot Vågå. En 7 timers kjøretur pluss innlagte fotostopp på veien, for å treffe likesinnede. Rolf Morten Olsen har faktisk vært på alle treffene fra 1984 til 2001 og i 2003. Under et jubileumstreff overrakte vi et Bekkalokk til lederen i Vågå KK.

 

For å ta vare på ”festmedlemmene”, de som bare viser seg på festlige aktiviteter men føler en sterk tilknytning til klubben, innførte vi i 1984 muligheten til å ha ”Passivt medlemskap”. De betaler halv kontingent, og har en del begrensninger i tilbudet. De blir blant annet ikke innmeldt i NSFF og kan heller ikke delta i konkurransene i klubben. Noen passive mister vi underveis, mens andre er bare passive i en periode på grunn av reiser og jobbing eller av mer familiære grunner.

 

Klubben hadde stor utstilling med 45 bilder i Galleri Vest i Vestlandsbanken fra 4. februar til 1. mars 1985. Stor furore vakte det når bankens mann refuserte et bilde til Grete Belinda av noen nakne menn plassert i svømmebasseng. ”Det kunne støte bankens kunder”

 

Det som skulle bli en ”Photoseafari” i den Bergenske skjærgård med bokbåten Epos i mai 1986, ble en heller regnfull opplevelse. Det har vel aldri regnet så mye på en maidag før, men vi overlevde med god mat og drikke. Dette året fikk klubbens medlemmer en unik mulighet, ved hjelp av gode kontakter, til å fotografere inne på Akvariet etter stengetid. Klubbens fotografiske aktivitet i 1986-1987 var preget av at vi jobbet med oppussing av det nye klubblokalet på Klosteret.

 

I 1987 ble det første gang formelt valgt Festkomité, valgkomité og revisor. I 1988 ble nok en komité opprettet, denne gang for å holde styr på klubbens konkurranseaktivitet, som etter hvert var blitt stor.

 

I 1987 ble Lars Kaltenborn utnevnt til den første "Kjellermester", en veldig viktig funksjon på klubbmøtene for at det skapes trivsel. Kjellermester skal holde orden i lokalet og sørge for at alt nødvendig utstyr og forfriskninger er tilstede under møtene. For øvrig fikk Rolf Morten Olsen i 2000 ”Stå på prisen” for mange år som Kjellermester.

Et mye omtalt arrangement, ”bad taste party”, ble holdt i mars 1989. Selv innbydelsen var av det heslige slaget. Gul velkomstdrink ble servert fra herrebekken, og desserten var gele servert i fremkallerskåler med bilde av lederen. For nærmere detaljer, kontakt Terje Bergesen. En uforglemmelig aften.

Klubben hadde mye kontakt med Kvam Fotoklubb i Øystese på 80 og tidlig 90 tallet og vi reiste inn til Øystese for å fotografere sammen med medlemmer fra Kvam i 1989 og 1990. Omtale om besøket i 1990 ble trykket i avisen Hordaland.

Åsne Digranes, som har jobbet ved Billedsamlingen til Universitetet i Bergen, har ved flere anledninger holdt foredrag i klubben, med et historisk perspektiv. Første gang i 1989 med tema portrettfoto.

Vi hadde stor utstilling i 1991 med 60 bilder i 5 etasje i kjøpesenteret Galleriet sammen med Bergen Kameraklubb og Døves Fotoklubb. I 1992 var klubben 15 år, og en stilfull jubileumsfest ble arrangert i lokalene til Laksevåg Bueskytterkorps, med mange inviterte tidligere medlemmer. Jubileumsutstilling hadde klubben i Åsane Kultursenter, Oasen Kjøpesenter og Lærerhøyskolen på Landås.

For å få inntekter til klubben var det i flere år vanlig med loddsalg til jul og til 17.mai. Dette var et lite populært foretak blant medlemmene, selv om det gav oss kjærkomne inntekter. Vi fikk tilbud om å være arrangør for La Plaza Bingo i sentrum. Vi stod som arrangør i navnet og måtte være fysisk tilstede i åpningstiden, der våre medlemmer gikk bingovakter. Dette var et lukrativt foretakende som vi hadde i 1993 og i 1994, og som gav oss inntekter på til sammen nesten 34.000,-.

 

 

Fra et styremøte i 1990, 1991 eller 1992
Styremøte i BFK b
Fra venstre: Knut Dalen, Roald Synnevåg, Tor Henning Olsen, Jan Standal og Johnny Jacobsen 

 

I et forsøk på å honorere i hovedsak deltagelse og aktivitet på møtene, samt å få opp interessen til å delta i fotokonkurranser, ble det innført et loddsystem i 1993. Medlemmene får lodd etter resultatene i fotokonkurranser, 5 lodd for 1.premie, 4 lodd for 2.premie, 3 lodd for 3.premie, 1 lodd for hederlig omtale. Honoreringen for å være aktiv på møtene er 5 lodd for å ha hovedprogram, og 3 lodd for å vise bilder. Trekning foregår på julefesten, og premien er et "kunstfoto". Terje Bergesen har vært den som har valgt ut og kjøpt inn bildene.

Klubbens medlemmer hadde i 1994 tilbud om billig film som klubben hadde kjøpt inn gjennom NSFF. Tor-Henning kom i 1995 med et forslag om et kalenderprosjekt der klubbens medlemmer kunne ha bilder med, og klubben gjøre penger på prosjektet. Dessverre ble ikke kalenderprosjektet gjennomført på grunn av manglende interesse.

Jonny Jacobsen fikk i 1996 oppdrag av styret å lage et dataprogram som skulle holde orden på klubbmedlemmenes konkurranseaktivitet. Dette programmet har vært til uvurderlig hjelp for konkurranseutvalget i sitt arbeid med å holde orden på registrering, poengberegninger og rapporter av ulike slag. Behovet for å ta vare på klubbens historie, ble ”Historisk komité” opprettet i 1996.

 

På NSFF Landsmøte i Tønsberg 1997, ble Roald Synnevåg tildelt HonENSFF, en sjelden ærestittel som gies for både administrativt arbeid og fotografisk aktivitet nasjonalt og internasjonalt.

Tor Henning fikk i 1998 gjennom NSFF henvendelse fra Photo Club Bergerac i Arles i Frankrike. Et av medlemmene derifra, Lysiane, var på besøk i Norge og ønsket kontakt med en fotoklubb i Bergen. Dermed fikk vi en vennskapsklubb i Frankrike. Vi har ved to anledninger deltatt i utstillinger i Bergerac sammen med andre klubber fra hele verden.

I 1998 fikk klubben en avtale med Japan Photo om å bruke et av utstillingsvinduene deres til våres faste galleri. Siden den tid har klubbens medlemmer hatt utstillinger der. Det har også vært fellesutstillinger fra konkurranser, fellestema og gruppearbeider. Utstillingene har blitt skiftet stort sett hver måned.

 

I 1999 innførte klubben to nye priser som ble offentliggjort på julefesten. ”Ungdomsprisen” som er tiltenkt medlemmer under 25 år, og som har vist stor fremgang og utvikling i fotografering. Denne prisen blir utdelt ved skjønn, og er ikke nødvendigvis en årlig foreteelse. Christian Kaldheim var den første som fikk prisen i 1999, siden fulgte Tine Irlin Christensen i 2000 og Emil W. Breistein i 2006

”Stå på prisen” ble også opprettet i 1999, og tildeles medlemmer som har bidratt med nytenkning, flott initiativ og/eller mye engasjement på klubbens møter, sosialt samvær og/eller lignende sammenkomster. Roy Birger Nilsen, Jarle Westervik og Runar Brunslid var de første som fikk prisen i 1999.

 

I 2000 ble det gjort et omfattende arbeid med å lage retningslinjer for de ulike utvalg, og en ny tenkning i forhold til kvalitetssikring av klubbens aktiviteter. Roald Synnevåg fikk ”Stå på prisen” for sitt arbeid med dette, og for sitt arbeid med å samle klubbens historie, og arbeidet i klubbens konkurranseutvalg gjennom flere år. Dette året ble det opprettet en Internettkomité som skulle lage og drifte klubbens internettsider. Et omfattende arbeid ble startet med www.bekkalokket.com, og Frode Algerøy fikk ”Stå på prisen” i 2000 for sitt engasjement i dette arbeidet. Klubben arrangerte en helgetur til Rongevær i Austrheim kommune i Nordhordland. Hyggelig samvær og nydelig vær gav oss en uforglemmelig helg i skjærgården. Medbrakt var mørkeromsutstyr og studioblitsutstyr som ble flittig benyttet.

Klubben arrangerte Fotomaraton i Bergen 9.-10. september 2000 med premiering påfølgende helg. Som hovedarrangør stod Bekkalokket Fotoklubb og FotoKnudsen i samarbeid med Fotorådet. Klubbens medlemmer gjorde en flott innsats under arrangementet og vi markerte oss godt i bybildet og i Bergens Tidende. Vi gjennomførte et bra arrangement som skaffet oss penger i klubbkassen

Klubben arrangerte helgetur til Rongevær, nord for Bergen i Austrheim kommune i mai måned. Vi var 18 medlemmer og 3 barn med på turen. Vi hadde med oss mørkeromsutstyr med 3 forstørrere og studioblitsanlegg, og tiden gikk stort sett med i mørkerommet og til å ta portrettbilder. Været var dårlig hele tiden men vi klarte allikevel å få fyr på grillen og festene om kveldene var som vanlig med høy stemning. Omtale om klubben og turen ble trykket i avisen Nordhordland.

På klubbens 25 års jubileumsfest i 2002, ble Tor Henning Olsen og Roald Synnevåg utnevnt til Æresmedlemmer.


Jubileumsfesten ble avholdt på Gyldenpris i Damsgårdstuen. Leder i Bergen Kameraklubb, Atle Garmann, overrakte en billedbok i gave. I april 2002 hadde klubben jubileumsutstilling i 5.etg. i kjøpesenteret Galleriet. Utstillingen fikk bred mediedekning med både NRK lokalradio, NRK Vestlandsrevyen (TV) og Bergens Tidende. Det var nesten 100 utstilte bilder fra 27 forskjellige autorer. Terje Bergesen var primus motor for denne utstillingen, og fikk ”Stå på prisen” dette året for sitt arbeid med utstillingen. Bildesamlingen ved Universitetet i Bergen var også representert, med en presentasjon av "Knudsensamlingen". Det var satt sammen et stort mosaikkbilde med 280 småbilder, hvor alle bildene var av brostein. Denne kunstformen kalles for "process art". Denne store kollasjen ble for øvrig i 2005 overrakt Kirkens Bymisjon som en gave, og henger i en barnehage som de driver. Roald Synnevåg fikk æren av å avdekke bildet til stor festivitas med champagnebrus og kjeks.

Vår vennskapsklubb Photo Club Bergerac fra Frankrike var også representert på jubileumsutstillingen.

I 2002 ble vi kontaktet av Natteravnene i Bergen, som ønsket bilder til sin kalender. Vi opprettet en kalenderkomité som skulle stå for utvelgelsen og kontakten med Natteravnene. Dette har blitt en av klubbens hovedinntekter, og gjort sitt til at vi har kunnet investere i nytt utstyr.
Etter sommerferien i 2002 fikk vi nytt lokale igjen, denne gangen kom vi tilbake til gamle tomter på Klosteret i Nordnes Bydelshus.

 

7 medlemmer med familier var med på klubbtur til Frankrike sommeren 2003. Første del av turen gikk via Paris til Bergerac i Dordogne distriktet, 10 mil øst for Boardaux i syd Frankrike. Byen ligger i et vindestrikt, og vi benyttet selvfølgelig anledningen til å besøke noen vinslott, både for å fotografere og for å smake på vinen. Steder som St.Emilion og Chateau de Monbazillac er kjente merker for vinelskere. Den maleriske byen Sarlat og middelalderbyen Beynac var også noen av målene for våre utflukter, i tillegg til byen vi bodde i, Bergerac som har en fin beliggenhet ved elven Dordogne.

 

Bekkalokket Fotoklubb har en vennskapsklubb i Bergerac, "Photoclub de Bergerac". Klubben har et stort internasjonalt nettverk av fotoklubber, og annethvert år arrangerer de en stor fotoutstilling. Det er tredje gang Bekkalokket deltar i denne store utstillingen. I år var tema "Peace or the opposite", og Rune Fjæreide var den av alle utstillerne som med sitt bilde "Freedom" ble plukket ut som det beste bilde. Ved en høytidelig mottakelse i utstillingslokalet, ble det overrakt en flott plakett fra den nasjonale organisasjonen. I tillegg fikk Bekkalokket overrakt et sølvfat av byens kultursjef fra byen Bergerac, som en hilsen for samarbeidet mellom byene. Photoclub de Bergerac har også deltatt i utstillinger Bekkalokket Fotoklubb har arrangert i Bergen og medlemmer fra Bergerac har besøkt Bergen tidligere og vis a versa. Et av medlemmene arrangerte grillparty på fransk vis i hagen der det ble servert bla froskelår og gåseleverpostei med ditto tilbehør.

 

 

Andre del av turen gikk til Paris. Kjente steder som Eiffeltårnet, Triumfbuen, Montmartre, Grand Arc, Louvre, Le France, Sacre-Cæur, Notre Dame var noen av stedene som ble foreviget på et stort antall filmruter. Vi benyttet også anledningen når vi var i Frankrike til å besøke Disneyworld Paris, noe som ble en opplevelse for både store og små. Det er laget en vindusutstilling hos Japan Photo med bilder fra denne Frankriketuren. Turen var en stor suksess og sporer til gjentagelse.

 

I 2003 kjøpte klubben en filmskanner Minolta Dimage scan dual III som er flittig brukt av medlemmene. Klubben gikk inn i en ny tidsalder da behovet for å vise digitale bilder på lerret kom for fult. Det ble høsten 2003 kjøpt inn en projektor med relativ god oppløsning. Dette medfører at det ble vist bilder som er bearbeidet på en PC, noe som gir bland annet støvfrie bilder, og som gir en kunstnerisk frihet i form av billedmanipulering. Noen hevdet at dette var juks, men det har siden fotografiets opprinnelse vært gjort manipulering med fotografi i mørkerom og ved kolorering bland annet. Det ble vedtatt på årsmøtet i januar 2004 at digitale bilder skal kunne delta i konkurransene i dias klassen, og at de skal vises på skjerm på lik linje med dias. Kalibrator for skjerm ble også kjøpt inn for utleie til medlemmene. ”Stå på prisen” ble tildelt Unni Brekke og Einar Thorsen for å lage nye internettsider. De la ned et omfattende arbeid i utforming og brukervennlighet. Vi fikk nå et billedgalleri hvor medlemmene kan vise sine bilder. Einar fikk for øvrig gratis medlemskap i flere år som en kompensasjon for å vedlikeholde nettsidene.

 

Klubbens blitsanlegg skiftet ut dette året, men nå litt mer proft med to blitslamper. Det ble også investert i bærbar PC til bruk på klubbkveldene. Mange av klubbens medlemmer deltok på tre kurs i digital billedbehandling.

 

 

Det gamle overtoningsanlegget for dias ble solgt. Det markerte en ny tid, få medlemmer viste lysbilder på klubbkveldene.

Klubben hadde stor utstilling i Galleriet i Bergen sentrum fra 8 juli til 7 august med 103 bilder på vegg og 118 bilder som ble vist med projektor. Projektorbildene var av Terje Bergesen med tema ”roser” og Rolf Rose Jensen med tema ”fisker”. Utstillingen hadde Bergen som utgangspunkt og her fantes både arkitektur, flora og fauna, samt store og små bergensere i glad utfoldelse. Flere av kollasjene som klubben har jobbet med var også utstilt. Bergen Tidende hadde samtidig en fotokonkurranse med visning av dagens vinnerbilde i samme lokalet.

Jan Standal fikk ”Stå på prisen” dette året for hans arbeid med å gjøre historisk materiell tilgjengelig på nettsidene og for effektiv og rask oppdatering, og for sitt utrettelige arbeid med å fremme klubbens interesser.

 

Klubben ønsket i 2005 å få laget sine egne medaljer til bruk i klubbens konkurranser, og plaketter til oppsamlede poeng i klubbkonkurransene gjennom flere år.

 

50 poeng

100 poeng

250 poeng

500 poeng

1000 poeng

Bronse

Sølv

Gull

Bronse
m/eikeløv

Sølv
m/eikeløv

 

 

Roald Synnevåg fikk sølvplakett m/laurbær 1000 poeng, Tor Henning Olsen, Kari Mikalsen og Rune Fjæreide fikk bronseplakett m/laurbær 500 poeng. Sølvplakett 100 poeng ble tildelt Jonny Jacobsen, Jan Standal, Rolf Rose Jensen, Magne Haveraaen og Unni Brekke. Bronseplakett 50 poeng ble tildelt Tine Irlin Christensen og Terje Bergesen.

 

2005 er det året hvor vi startet med å ha møter hver torsdag. To ordinære klubbmøter og to ”mellommøter” i måneden bærer preg av veldig stor aktivitet, og aldri før har vi hatt så mange medlemmer, det var 69 medlemmer ved utgangen av året. Mellommøtene ble brukt som arbeids- opplæringsmøter med fokus på digital billedbehandling.

 

Våren dette året hadde vi et helgekurs med fotografen Torbjørn Tandberg fra Drammen. Han viste mange av sine egne bilder, og delte raust ut sine fotokunnskaper med oss.

 

Klubben kjøpte ny projektor dette året, den gamle ble solgt til BKK. Nå har de aller fleste av medlemmene digitalt fotoutstyr, og diasfremviseren er så godt som ikke i bruk. Omstillingen fra analogt utstyr med sort/hvitt og dias, til digitalt utstyr har gått veldig fort. Klubbens medlemmer hadde til sammen 11 bilder i NSFF sin Årbok 2005. Bjarne Øymyr sitt bilde prydet forsiden, dette bildet fik også gullmedalje i Landskonkurransen det året.

 

tor henning og kari får sin EsNSFF

Kari Mikalsen og Tor Henning Olsen fikk utdelt æresbevisningen HonENSFF. Man må ha ANSFF, ENSFF og EsNSFF for å få denne utmerkelsen.

 

 - 2006 -

Internettsidene til klubben, www.bekkalokket.com, er besøkt nesten kontinuerlig; første besøk i 2006 var 1. januar kl. 00.14. og siste besøk 31. desember kl. 23.59. Det har blitt sendt 15 milliarder tegn ut fra vår nettside i 2006. Vi har hatt 1,5 millioner treff på sidene våre og 10.500 forskjellige personer (unike brukere) har vært innom. De fleste treffene kommer fra Norge deretter fra USA med en halv million treff. Nederst ligger Burkinafaso (!) med ett treff. Totalt har vi hatt besøk fra 73 forskjellige land. Forumet er det mest populære stedet, deretter kommer galleriet.

2006 var det første året klubben ble beste klubb i NSFF Landskonkurranser. Det ble en omlegging av konkurranseåret i NSFF, fordi det skal bli mer festivitas og verdsetting av det å bli Årets fotograf og årets klubb. Kåringen skal skje på Landsmøtet, slik at omleggingen gjorde at 3 konkurranser ble gjeldende. Begge konkurransene i 2005 samt vårkonkurransen i 2006. Bekkalokket ledet alle rundene, og vi var en klar vinner. Vi vant en flott sølvpokal og et kamera til en verdi av 15.000,- Emil W. Breistein ble Årets ungdomsfotograf i NSFF.

 

 

Klubben hadde en fellestur til Praha som i hovedsak ble arrangert av Anita Holmedal. Hun fikk ”Stå på prisen” for dette, samt at hun har gjort en glimrende jobb i ” Komiteen for kos, trivsel og velvære”

Tommy Rong fikk også ”Stå på prisen” for sitt engasjement og arbeid i Komiteen for kos, trivsel og velvære og sitt arbeid som kjellermester. Tom Jarane har i 2006 vært en drivkraft på mellomtorsdagene, og bidratt med entusiasme og iver. Han fikk ”Stå på prisen” for dette, samt at han har gjort en flott jobb i konkurranseutvalget.

FIAP arrangerte i 2006, 1. FIAP Clubs World Cup for fotoklubber, Bekkalokket FK ble best i Norden på en 36.plass. Klubbens Sølvplakett 100 poeng ble tildelt Roy Birger Nilsen og Tine-Irlin Dahl Andersen og Bronseplakett 50 poeng ble tildelt Roy Birger Nilsen og Jarle Westervik. Japan Photo skiftet butikklokale høsten 2006, og vi fikk videreføre vår avtale om å bruke et av deres vinduer til utstilling. Klubbens medlemmer hadde til sammen 11 bilder i NSFF sin Årbok 2006

 

 - 2007 -

 

Jubileumsfesten i 2007 i anledning klubbens 30. år, ble avholdt på Hotell Augustin med 60 gjester, 24.mars. Kvelden startet med flott med ”Nystemten” (som er blitt en tradisjon i klubben) Både nye og gamle medlemmer var til stede. Gratulasjoner ble framført fra NSFF ved Leder Roald Synnevåg og fra Bergen Kameraklubb ved Trygve Rønnestad. Taler med historisk sus ble framført av veteranene i klubben og vi avsluttet festen i Klosterkjelleren (vårt gamle lokale) utpå morgenkvisten.

På jubileumsfesten ble det for første gang utdelt administrative hederstegn. Diplom med jakkemerker i henholdsvis gull, sølv og bronse. I tillegg er det laget et eget jakkemerke for Æresmedlemmene.

 

aeresmedlem bfk

 

 

 

De som fikk tildelt diplom og gullmerke: Roald Synnevåg, Jan Standal, Tor Henning Olsen, Terje Bergesen, Kari Mikalsen. Diplom og sølvmerke: Knut Dalen, Rune Fjæreide, Rolf Morten Olsen, Terje Øen, Paul Lossius. Diplom og bronsemerke: Unni Brekke, Lars Kaltenborn, Rolf Rose Jensen, Jonny Jacobsen.

 

 

Jan Standal ble på jubileumsfesten utnevnt til ”Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb”

 

 

Halvor Larsen og Unni Brekke ble tildelt ”Stå på prisen” Begge for sitt arbeid med utstillingen på Akvariet, Unni for å videreutvikle utstilling i Japan Photo, Halvor for sitt arbeid med internettsidene. Jan Standal fikk tildelt gullplakett 100 poeng, Torbjørn Helgesen, Unni Brekke, Anni Bjørklund og Emil W. Breistein fikk tildelt bronseplakett 50 poeng. I 2007 startet klubben med en utstrakt kursvirksomhet med økonomisk støtte av Folkekulturforbundet. Det ble gjennomført 17 kurskvelder i tillegg til 2 lørdager og 1 helgetur. På grunn av kurset økte medlemstallet til 83, som er det høyeste vi har hatt.

Fire ganger ble det i 2007 arrangert ”Lørdagskafé” med besøk på kafé og diverse utstillinger

 

Bekkalokket Fotoklubb deltok i 2. FIAP Clubs World Cup. Vi ble igjen Nordens beste klubb på 24. plass med 306 poeng. I verdens største fotokonkurranse, Trierenberg Super Circuit deltok 11 autorer fra Bekkalokket Fk og i gjennom 4 juryer ”sanket” vi inn 1 gull til Olav Døskeland, 2. premie til Johan Odvar Odfjell og totalt utrolige 114 antatte arbeider. I tillegg fikk Bekkalokket en gullmedalje for best mixed club.

I Al Thani Award for Photography deltok 14 autorer fra Bekkalokket og bildene gikk gjennom 1 jury, med det ikke mindre utrolige resultatet, klarte disse å få 73 antatt bilder.

 

nsff gutta boys

 

Roald Synnevåg og Tor Henning Olsen ble utnevnt til Æresmedlemmer i Norsk Selskap For Fotografi på Landsmøtet i Mandal i 2007.

 

 - 2008 - 

 

 

Styret 2008/2009

Annie Bjørklund- Jan Standal – Tom Jarane- Halvor Larsen- Henning Rasmussen

 

På julefesten i 2008 fikk Anny Bjørklund, Anita Holmedal og Halvor Larsen tildelt administrative hederstegn i bronse og Tom Jarane fikk i sølv. Bronseplakett 50 poeng ble tildelt Arne Vetaas, Olav Døskeland og Geir Brekke. Torbjørn Helgesen ble tildelt sølvplakett 100 poeng. Geir Brekke ble Årets Fotograf i Bekkalokket Fk og Einar Osland hadde Årets bilde. For andre år på rad har Bekkalokket FK høstet gull i verdens største fotokonkurranse, Trierenberg Super Circuit. Gullmedalje til klubben for best mixed club, og individuelt gull til Roald Synnevåg, Marianne Sleire og Jan Standal. 14 autorer fra klubben fikk til sammen 195 antatte. Klubben deltok i 3. FIAP Clubs World Cup. Vi kom denne gang på en mer beskjeden 81. plass.

I NSFF Landskonkurranse ble klubben for andre gang i historien Årets klubb. Roald Synnevåg ble nr.2 i Årets Fotograf og Emil Breistein ble Årets ungdomsfotograf.

Kjell Rasmussen og Honoria Bjerke Hamre fikk ”Stå på prisen” for sitt arbeid som Kjellermester” og Geir Brekke fikk ”Stå på prisen” for aktivitet og positivitet på klubbkveldene, og for velvillig å dele sin kompetanse med andre medlemmer.

 

Styret 2008/2009

Jan Standal-Tom Jarane- Kari Bernadini- Jannice Bårtveit- Marianne Fagerås- Halvor Larsen

 

 - 2009 -


“Stå på prisen” i 2009 ble tildelt Kari Bernardini for sitt engasjement i utstillingskkomiteen og administrering av 3 utstillinger, hennes drivkraft i styret og hennes evne til omformulere et nei til et ja. Marianne Fagerås ble tildelt “Stå på prisen” for sitt verv i komite for kos, trivsel og velvære. Marianne har gjennom hele 2009 gjennomført gode og veldig godt planlagte arrangement.

 

Året fotograf i Bekkalokket ble Olav Døskeland, som også ble Årets fotograf i NSFF. NSFF opplevde for første gang i siden Landskonkurransen startet i 1930, at det ble delt Årets Fotograf. Olav måtte dele æren med Tale Garmann fra Bergen KK. Bekkalokket ble nr.2 i NSFF Årets klubb. Bekkalokket ble nr.2 i NSFF Landskonkurranser 2008/2009. Internasjonal bronseplakett til Tom Jarane og Unni Brekke. Internasjonal gullplakett til Jan Standal. EsNSFF til Terje Bergesen.

 

HonENSFF

 

Jan Standal ble utnevnt til HonENSFF- Honorær Eksellensei 2009. En ærestittel som gis for både administrativt arbeid og fotografisk aktivitet nasjonalt og internasjonalt.

 

Kari Bernardini ble tildelt klubbens bronseplakett og Olav Døskeland sølvplakett.  Torbjørn Helgesen ble tildelt administrative hederstegn i sølv.

Klubben kom på 80.plass i 4.FIAP World Cup. Klubben fikk for første gang trofe- “overall top clubs” i Trierenberg, som 1 av de 10 beste klubbene. 24 av klubbens medlemmer høstet tilsammen 236 antatte i samme konkurranse. 25 av klubbens medlemmer høstet 72 antatte i Al Thani. 

 

 - 2010 -

 

Rundt 20 medlemmer helgetur til Kinsarvik i strålende høstvær. Det ble satset på kurs i lightroom og photoshop på mellommøter. Møter hver torsdag sier litt om aktivitetsnivået. Fotografisk sirkeltrening var noe nytt som ble prøvd dette året, med ulike former for lyssetting som tema. Galleribesøk 3 ganger i løpet av året. 7 av klubbens medlemmer var på Landsmøtet til NSFF. Vi hadde 3 ulike utstillinger i kjøpesenteret Exhibition og ved Haukeland Sykehus hadde vi utstilling i 3 ulike arealer som hang i et halvt år. Klubben fikk et 2 siders oppslag i BT angående utstillingen.

 

I 2010 kom klubben på 96.plass i 5.FIAP World Cup. Klubben fikk for andre gang trofe- “overall top clubs” i Trierenberg, som 1 av de 10 beste klubbene. 30 av klubbens medlemmer høstet tilsammen 325 antatte i samme konkurranse. Roald høstet 2 gullmedaljer i denne konkurransen, vant også en gullmedalje i Danmark. 18 av klubbens medlemmer høstet 96 antatte i Al Thani.

 

Bekkalokket ble Årets klubb i NSFF Landskonkurranser 2009/2010. Nasjonal bronseplakett til Annie Bjørklund, Torbjørn Helgesen og Olav Døskeland. Internasjonal bronseplakett til Henning Rasmussen, Einar Osland, Marianne Sleire, Geir Brekke, Kari Bernardini og Torbjørn Helgesen. Internasjonal sølvplakett til Kari Bernardini, Tom Jarane og Unni Brekke. ANSFF, ENSFF og HonENSFF til Jan Standal. EsNSFF til Unni Brekke. AFIAP til Jan Standal og Tom Jarane.

 

styre2010-del1 styre2010-del2

Styret for 2010

Ove G. Kalgraff, Halvor Larsen, Jan Standal, Jannice Bårtvedt, Kari Bernardini, Marianne Fagerås og Tom Jarane

 

 

 

 

 - 2011 -

 

I 2011 ble det gjort en endring i plaketter. For at det skulle være mulig å oppnå poeng til den høyeste plaketten 2000 poeng gull med eikeløv, måtte denne poengsummen reduseres til 1000 poeng. Sølv med eikeløv redusert til 700 poeng (tidligere 1000), bronse med eikeløv til 400 poeng (tidligere 500) og gullplakett til 200 poeng /tidligere 250).

 

50 poeng

100 poeng

250 poeng

400 poeng

700 poeng

1000 poeng

Gull med eikeløv

Bronse

Sølv

Gull

Bronse m/eikeløv

Sølv m/eikeløv

Gull m/eikeløv

 

 

Audun Nygaard og Tom Jarane ble tildelt bronseplakett, og Kari Bernardini sølvplakett. Thorstein Kleivdal ble tildelt administrative hederstegn i bronse, og Halvor Larsen tildelt administrative hederstegn i sølv. Kenneth Rivenes og Fredric Verhelst vant hver sin gullmedalje i Trierenberg. Klubben fikk for tredje gang trofe- “overall top clubs” i Trierenberg, som 1 av de 10 beste klubbene. Klubben ble beste norske klubb i 1.arctic Exhibition of Photographic art, og Audun Nygaard ble beste norske autor. Både klubb og Audun blir tildelt NSFF pokal.

 

På Landsmøtet i Ålesund ble det svært mange hederstegn og plaketter til klubbens medlemmer. Unni Brekke, Kari Bernardini og Torbjørn Helgesen ble tildelt AFIAP, Jan Standal EFIAP og Roald Synnevåg EFIAP–B. Bekkalokket ble nr.2 i Landskonkurransene 2010/2011.

Internasjonal bronseplakett til Kenneth Rivenes, Endre M. Lidahl, Johan Odvar Odfjell, Annie Bjørklund og Rune Eide. Internasjonal sølvplakett til Magne Haveraan, Torbjørn Helgesen, Geir Brekke. Internasjonal gullplakett til Kari Bernardini og Tom Jarane. Internasjonal sølvplakett med blå emalje til Roald Synnevåg. Nasjonal bronseplakett til Audun Nygaard og Tom Jarane. Nasjonal sølvplakett til Unni Brekke og Olav Døskeland. Nasjonal bronseplakett med rød emalje til Roald Synnevåg.

 

 - 2012 -

Annie Elisabeth Bjørklund overtok som leder i klubben etter Tom Jarane.

Nasjonalt Fototreff og 53. Landsmøte ble arrangert i Bergen 31.mai-3.juni. 97 deltakere fra 26 klubber. 127 var med på festmiddagen på Nøsteboden. Foredrag, bespisning, utstillinger og Landsmøte foregikk på «Det akademiske kvarter» Arrangementskomiteen besto av Kari Bernardini, Tom Jarane, Jan Standal, Elisabeth Refvik Terje Bergesen og Rune Fjæreide. 2. Vestnorsk fotomaraton ble avholdt under treffet.

Roald Synnevåg ble utnevnt til Ærespresident i NSFF, og mottok en gavesjekk for den innsats som er gjort de siste årene. Arne Bergo og Rune Eide ble tildelt AFIAP, Halvor Larsen og Tom Jarane ble tildelt EsNSFF, Unni Brekke ble tildelt ANSFF, ENSFF og HonENSFF. Kari Bernardini ble tildelt nasjonal bronseplakett, Audun Nygaard nasjonal sølvplakett og Jan Standal nasjonal gullplakett. Arne Vetaas ble tildelt internasjonal bronseplakett, Arne Bergo ble tildelt internasjonal bronse- og sølvplakett, Rune Eide ble tildelt internasjonal sølvplakett, Bente Nedrebø ble tildelt internasjonal bronse- og sølvplakett, Olav Døskeland ble tildelt internasjonal gullplakett.

 

Klubben hadde 35 års jubileumsfest i Nordlandsforeningens hus på Kalfaret. Arrangementskomiteen besto av Marianne Fagerås, Janniche Bårtveit og Annie Bjørklund.

 

15 frederic verhelst

Terje Bergesen ble utnevnt til ”Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb” i 2012

 

 

logolandsmote2012

Logoen er laget av Unni Brekke.

Det er 3 gang Bekkalokket arrangerer Landsmøte/Nasjonalt Fototreff. 1989, 2005 og 2012

 alle paa treffet

Alle på landsmøtet på plass i Gamle Bergen. Foto: Terje Bergesen

 

 

 Presidenter

Riccardo Busi- President i FIAP, Roald Synnevåg- Leder i NSFF og Jacky Martin- Vice president i FIAP.

 

Roald var i Paris og åpnet NSFF sin jubileumsutstilling på FIAP sitt hovedkontor. Den Norske Ambassade var representert, samt konservatoren og direktøren på Preus Museum.

 

 

 - 2013 -

Annie Bjørklund ble valgt til leder i klubben dette året John Vint, Bente Nedrebø og Frid Ellingsen ble tildelt AFIAP, og Tom Jarane ble tildelt EFIAP. Terje Øen      ble tildelt EsNSFF, og Audun Nygaard ANSFF. Også dette året forsynte flere av klubbens medlemmer seg av NSFF nasjonale plaketter. Einar Helge Osland, Arne Bergo, Kenneth Rivenes og Frederic Verhelst fikk bronseplakett og Audun Nygaard fikk gullplakett. Når det gjelder NSFF internasjonale plaketter ble listen over tildeling enda lenger. Bente Nedrebø og Rune Eide NSFF fikk gullplakett, Jim Hansen fikk både bronse-, sølv- og gullplakett, John Vint og Irene Osberg fikk bronse- og sølvplakett. Frid Ellingsen fikk bronseplakett, Arne Vetaas fikk sølvplakett, Arne Bergo fikk gullplakett og bronseplakett med blå emalje.    

2013

 

Annie Bjørklund ble valgt til leder i klubben dette året John Vint, Bente Nedrebø og Frid Ellingsen ble tildelt AFIAP, og Tom Jarane ble tildelt EFIAP. Terje Øen ble tildelt EsNSFF, og Audun Nygaard ANSFF. Også dette året forsynte flere av klubbens medlemmer seg av NSFF nasjonale plaketter. Einar Helge Osland, Arne Bergo, Kenneth Rivenes og Frederic Verhelst fikk bronseplakett og Audun Nygaard fikk gullplakett. Når det gjelder NSFF internasjonale plaketter ble listen over tildeling enda lenger. Bente Nedrebø og Rune Eide NSFF fikk gullplakett, Jim Hansen fikk både bronse-, sølv- og gullplakett, John Vint og Irene Osberg fikk bronse- og sølvplakett. Frid Ellingsen fikk bronseplakett, Arne Vetaas fikk sølvplakett, Arne Bergo fikk gullplakett og bronseplakett med blå emalje.

 

Jan Standal mindreJan Standal ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF på Nasjonalt Film- og Fototreff i Trondheim 2013.

 

Jan Standal har gjennom svært mange år vist et stort engasjement for fotoklubbmiljøet både i egen klubb, regionalt og på landsbasis. Han har blant annet holdt foredrag om organisasjonsarbeid - "hvordan drive en fotoklubb", både på landsmøte og i ulike klubber i Hordaland. Han har i alle år også vært mye brukt som kursholder på klubbkvelder, fordi han er en dyktig fotograf og en god kunnskapsformidler. Han har vært med å arrangere 3 Landsmøter/Nasjonalt Fototreff i Bergen, i 1989, 2005 og 2012.

 

Jan er en av stifterne i Bekkalokket fotoklubb, og har betydd mye for klubbens utvikling, med utallige styreverv og engasjement i ulike komiteer gjennom 35 år. Blant annet vært leder i 7 år, nestleder 8 år, sekretær 6 år, kasserer 6 år. Pluss utallige komiteer. For dette arbeidet ble Jan utnevnt til ”Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb” i 2007.

 

Jan var første gang med i NSFF som sekretær i ”NSFF Ungdomsutvalg” 1988 til 1993. Han var med i ”NSFF Distriktsstyre D-4” 1999 til 2001 og NSFF Hovedstyre som nestleder i NSFF 2007- 2008. NSFF revisor i 2004, 2009- 2010. Leder i NSFF valgkomite 2010- 2013. Regionkontakt for Hordaland, og Sogn og Fjordane 2012- 2013. Han er i 2013 informasjonsansvarlig i NSFF, og koordinator for regionkontaktene.

 

Jan ble tildelt NSFF hederstegn EsNSFF i 1993, ANSFF, ENSFF og HonENSFF i 2010. Han har oppnådd NSFF gullplakett i internasjonale fotokonkurranser og NSFF gullplakett i Landskonkurransene. Jan ble tildelt FIAP hederstegn; AFIAP i 2010 og EFIAP i 2011. Han har i alle år viste seg som en god ambassadør for NSFF.

 

Sommerfesten ble avholdt som en korgfest på BUL sitt feriested Grimseidneset med 50 deltakere.

 

Klubben deltok i 8 th FIAP World Cup, og kom på 45.plass av 160 deltakende klubber fra hele verden. Vi hadde felles innlevering til Trierenberg og Al-Thani. I Trierenberg fikk klubben fikk trofé for Best mixed club. I NM ble klubben nr.2 og Audun Nygaard kom på 4.plass.

 

Dette året hadde klubben et samarbeid med Jannice Olsen fra Norges Kreative Fagskole, og Malin Barth fra Galleri 3,14. Det ble mange interessante klubbkvelder med spennende temaer. 50 av medlemmene var med på «Inspirasjonshelgen 2013» som skal gi inspirasjon og faglig påfyll. Flere av medlemmene var jevnlig på Tertnes håndballklubb sine kamper og Bergen Jazzforum.

 

12-19. oktober arrangerte klubben den mest omfattende fototuren i klubbens historie, til en av verdens mest spennende storbyer: New York. Reisekomiteen som besto av Marit Oset Fagerheim, Janne Lie og Kari Bernardini. 15 av klubbens medlemmer deltok. Det var et felles møte amerikanske likesinnede i Brooklyn Camera Club. Hver av klubbene hadde en bildepresentasjon og en muntlig presentasjon av klubbenes aktiviteter. Det var felles opplegg på MOMA og guidet tur i China Town. Felles workshop i street photography med Steve Hill.

 

 - 2014 -

 

Unni og Halvor

Unni Brekke og Halvor Larsen ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF i Elverum 2014

 

Unni Brekke

Unni ble tildelt EsNSFF i 2010 for sin innsats for NSFF og Bekkalokket FK og HonENSFF i 2012. Hun har vært NSFF sin Årbokredaktør fra 2007 og har designet diplomer til NM og nettsidene til NSFF, samt hatt ansvar for design til bla brosjyrer og informasjonsmateriell. Årboken er NSFF sitt flaggskip, og er blitt verdsatt høyt både nasjonalt og internasjonalt. Den er et viktig element i merkevarebygging og er vel det mest håndfaste våre medlemmer har til NSFF.

 

Halvor Larsen

Halvor ble utnevnt til EsNSFF i 2012 for sin innsats for NSFF og Bekkalokket FK. Halvor har med sin ekstraordinære innsats vært med å forme NSFF til den organisasjonen den fremstår som i dag. Han er NSFF sin flittige maur, som ordner med det meste. Han har bla drevet salg og support av software som NSFF har solgt til sine medlemmer, og til en rabatt som har gitt en besparelse på ca kr. 2 millioner i medlemmenes favør.

 

rise overtar etter roald

Bjørn Riise - Lillehammer Kameraklubb overtar som leder i NSFF etter Roald Synnevåg, som har vært leder i 7 år.

 

MFIAP Roald og Bjørn 2014

Roald Synnevåg som første i Norge tildelt MFIAP- Master of Photography og EFIAP-P


Arne Bergo er som første nordmann tildelt Photographic Society of America hederstegn "Proficiency PSA og Excellence EPSA ". Irene Sande Osberg og Jim Hansen ble tildelt AFIAP, Arne Bergo og Bente Nedrebø tildelt EFIAP.

 

Årets fotograf ble Irene Sande Osberg og årets bilde ble vunnet av Arne Bergo med bildet Artic Tern Fight 1.


I 2014 ble vi spurt av GC Rieber Fondene om vi kunne tenke oss å ha en konkurranse der tema var omsorg. Klubbens jobb var å avholde en konkurranse blant våre medlemmer og deretter besørge utskrrift og innramming av bildet. Omsorgsbildet ble vunnet av Terje Bergesen. Det ble gitt en pen summ til både vinneren og klubben.


Dette året ble Terje Bergesen og Chalee Hansen tildelt Stå på prisen. Bekkalokket fikk 9 bilder i NSFF årboken for 2013. Klubbens prosjekt med paraplyer og Tom Jaranes prosjekt med bilder av Roald og reklameplakter ble valgt ut av NSFF. Seriene ble vist på skjerm på Nordic Light og på NSFF sitt film- og fototreff på Elverum

 

 - 2015 -


Unni Brekke ble årets fotograf og i tillegg vant årets bilde med I oldefars rullestol.

 

Halvor Larsen og Roald Synnevåg var 18.august 2015 med å stifte Nordic Society of Photography (Nordisk Forbund for Fotografi – NFFF) Som består av foruten NSFF, Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF, Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL og Selskabet Dansk Fotografi – SDF. Halvor er styremedlem og webmaster, Roald er forbundssekretær.

 

logo nordisk

 

Klubben hadde en meget vellykket tur til Amsterdam. Inga Tveito var så heldig at et av hennes vintermotiv fikk pryde statsministerens julekort.

 

Klubben markerer seg stadig i konkurranser i internasjonale salonger. Roy Nybruket AFIAP, Rune Eide og Irene Sande Osberg EFIAP, Arne Bergo EFIAP-P og Roald Synnevåg EFIAP-G og EPSA. Bente Nedrebø og Rune Eide ble tildelt PPSA. Irene Sande Osberg ble tildelt ANSFF og ENSFF.

 

Omsorgsbildet ble vunnet av Frid Ellingsen. Sommerfest var på Ervingenhytten på Hjellestad, med god mat, leker og offentliggjøring av klubbkonkurransen.


Jim Hansen ble tildelt Stå på prisen dette året. Klubbens prosjekt med bevegelse ble valgt ut av NSFF og vist på Nordic Light og på NSFF sitt film- og fototreff på Bud. Bekkalokket fikk 13 bilder i NSFF årboken for 2014.

 

Klubben hadde to fantastiske inspirasjonshelger. På våren hadde vi workshop i makrofotografering med Michelle Whitmore og på høsten var temaet Dokumentarfotografi, der Jonas Bendixen (Magnum Photos), Andre Du Plessis og Laura Beltran Villamizar (World Press Photo) hadde foredrag. Etterpå var det debatt med bent Skjærstad fra TV 2.

 

Tom Jarane

Tom Jarane ble i 2015 tildelt ANSFF, ENSFF og HonENSFF

 

 - 2016 -


Arne Bergo var i juryen i 11th International Photo Competition Giuliano Carrara i Italia og Tom Jarane i 1th Nordic Circuit. Marit O. Fagerheim ble valgt til leder i klubben dette året. Årets fotograf i klubben ble Audun Nygård og Årets bilde ble vunnet av Jim Hansen med bildet Descending.

 

Tom Jarane ble tildelt EFIAP-B og ENSFF-B. Roald Synnevåg ble tildelt ENSFF-S og som førstemann i Norge EFIAP-P.

 

Omsorgsbildet ble vunnet av Vibeke Seldal med bildet «Jeg elsker deg når jeg husker hvem du er». Sommerfesten var på Sunnfjordlagets hytte med leker og offentliggjøring av klubbkonkurranse.

 

I 2016 var første gang Bekkalokket Fotoklubb arrangerte en nasjonal fotokonkurranse. Sammen med Haugaland Fotoklubb og Skodje Fotoklubb, så ble det laget en «circuit» med juryering i Haugesund, Bergen og Skodje. Bekkalokket fikk 20 bilder i NSFF årboken for 2015.

 

 - 2017 -


Klubben kom på en 60. plass i FIAP Club`s World Cup av 177 deltakende klubber fra hele verden.

 

Revidert 19.02.2017 av Roald Synnevåg