Klubbkonkurranseregler

Deltagelse

Det kan arrangeres 3 konkurranser årlig, ”Vår konkurransen”, "Sommerkonkurransen" og ”Høst konkurransen". Med innlevering til den dato som klubbstyret fastsetter. Sommerkonkurransen har innlevering i juni. Motivet er fritt ved to av konkurransene, og bundet tema/motiv ved en konkurranse. Ved konkurransen med bundet tema/motiv kan den med fordel følge NSFF`s tema konkurranse. Konkurransen er åpen for alle aktive medlemmer i Bekkalokket fotoklubb, og deltagelse forutsetter at kontingenten er betalt. Autor er selv ansvarlig for det etiske innholdet i bildene.

 

Konkurranse komiteen skal utelukke arbeider som er i strid med konkurransereglene.

 

Det er ingen deltageravgift i klubbens egne konkurranser.

 

Bekkalokket fotoklubb forbeholder seg retten til å offentliggjøre bildene i forbindelse konkurransen, og retten til bruk av bildene på klubbens internettsider. Innlevering av bilder til de digitale klassene og de digitale sidefilene blir innlevert via NSFF sitt system for dette. Man må da logge på NSFF for å levere inn bilder.

 

Antall bilder

Antall bilder og antall klasser justeres i forhold til gjeldene regler hos NSFF.

 

Premierte bilder

Bilder som i tidligere klubbkonkurranser er tildelt gull-, sølv- eller bronsemedalje, kan ikke delta på nytt, eller brukes som utgangspunkt for deltagende bilder i klubbkonkurransen. Herfra unntas premierte enkeltbilder som brukes som en del av en kolleksjon. Bilder fra premierte kolleksjoner kan delta som enkeltbilder, eller benyttes i annen kolleksjon med vesentlig annet innhold.

 

Teknisk utførelse

Bekkalokket fotoklubb har samme regler som de til en hver tid gjeldene reglene som NSFF.

 

Premiering

Juryen skal i alle klasser utdele: 1-en førsteplass, 1-en andreplass og 1-en tredjeplass. Juryen kan ved skjønn utdele inntil 1 andreplass og/eller 2 tredjeplass i tillegg , samt antatte. Antatte og premierte skal være så nærme, men ikke over 25 % av antall bilder i hver klasse.

 

Juryavgjørelse

 

Juryens beslutning er endelig, dog kun så lenge den er i overensstemmelse med konkurransereglene for øvrig. Konkurranse komiteen vil behandle de innsendte arbeider med største forsiktighet, men fraskriver seg ethvert ansvar for skader og tap. Deltagelse i klubbkonkurransene medfører fullstendig aksept av overstående konkurranseregler og eventuelt andre opplysninger som måtte fremgå av innbydelsen.

 

Oppdaterte regler for NSFF finner du her www.nsff.no/