Januar

 Geir Jensen  

Februar

 Geir Jensen  

Mars

Fellesutstilling  

April

Fellesutstilling

Mai

 Fredrik Knoph  

Juni

 Fredrik Knoph  

Juli

 Fredrik Knoph  

August

 Fredrik Knoph  

September

 Fredrik Knoph  

Oktober

 Fellesutstilling

November

 Fellesutstilling

 

Desember

 Irene Osberg og Terje Bergesen