Formålsparagraf: Klubbens formål er å fremme og ivareta medlemmenes fotokunnskap og interesse, samt å skape et godt og positivt miljø. Klubben skal være politisk uavhengig.

Klubben er medlem av Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) . Kontingenten dekker inn medlemskap for hver enkel medlemskap i NSFF.

Vi holder til i Nordnes Bydelshus på Klosteret, Nordnes i Bergen og har møter hver torsdag og starter kl. 19.00 og varer til ca 22.30

Kontingenten for 2017 er kr. 750.- og for pensjonister, uføretrygdede, studenter og familiemedlemmer kr. 600.- (et familiemedlem betaler fullt.) Kr. 175.- av kontingenten går til Norsk Selskap For Fotografi og vi vil melde deg inn i NSFF etter mottat kontingent. Hvis du også er medlem av en annen fotoklubb tilsluttet NSFF og har denne klubben som hovedklubb er kontingenten Kr. 575.-

 

Etter 1. november blir det ikke innkrevd kontingent.

 

Postadresse: Bekkalokket Fotoklubb, Postboks 181, 5804 Bergen

Konto nr: 3624.53.02120

Org.nummer: 993 868 744

 

Hva kan klubben tilby?

• Alle kan vise bilder på klubbkveldene.
• Foredrag i ulike tema innen foto av egne krefter og eksterne foredragsholdere.
• 2 klubbkonkurranser og 2 landskonkurranser (NSFF). Kåring av årets fotograf som er sammenlagtpoeng fra disse 4 konkurransene. 
• Medlemmen oppfordres til å vise prosjekter de jobber med.
• Samarbeidsprosjekter som presenteres i vinduet til Japan Foto.
• Kåring av årets bilde.
• Årets kunstfoto. Alle som deltar i konkurranser, har foredrag/innlegg og viser bilder på klubbkveldene får lodd som vi trekker på julefesten. Vinneren får et flott kunstfoto som styret har kjøpt inn av en anerkjent kunstfotograf.
• Alle får anledning til å stille ut bilder i utstillingsvindu til Japan Photo i Olav Kyrresgate, Bergen sentrum, som vi disponerer fritt. (Bildene beholdes kostnadsfritt av autor etter utstillingen)
• Klubbutstillinger i eksterne lokaler. Sist i myldreområdene på Haukeland Sykehus
• Små og store turer. De siste årene har vi vært på turer til New York, Bud og Gaular
• Vi har en fransk vennskapsklubb, Photoclub de Bergerac og The Brooklyn Camera Club
• Kurs/seminar i forskjellige tema, hver 14. dag har vi temakvelder der vi forsøker å ha en kursprofil.
• Utleie av utstyr, Studio blitzanlegg og skjerm- og skriverkalibrator.
• Vi har sosiale sammenkomster. Kafébesøk med gallerirunder og årets to høydepunkter sommeravslutning og  julebord.
• Samarbeid med andre fotoklubber. 
• Aktivt eller passivt medlemskap.
• Automatisk medlemskap i Norsk Selskap For Fotografi ( NSFF ) for aktive medlemmer.

Hva ønsker klubben av aktive medlemmer?
• At du er aktiv fotograferende.
• At du tar med bilder som vises på medlemsmøtene.
• At du av og til kan ta på deg verv i styret eller utvalg samt dugnad i klubben.
• At du deltar i klubbens sosiale aktiviteter og/eller turer.