Januar

 Irene Osberg og Terje Bergesen     

 

 

 

 Øyvind Reigstad, Audun Nygaard, John Vint, Eli Sørensen, Irene Osberg, Kari Mikalsen, Oddhild Lien, Christian Wilde, Oddbjørn Steffensen og Tom Jarane 
 

    

 Februar til mai

Juni

 Eli Sørensen og Unni Brekke    

Juli

    

August

   

September

 Kari Mikalsen og Inga Tveito     

Oktober

   

November

 

 

Desember