Januar

Klubbutstilling: ”Internasjonale fotosalonger”

Ansvarlig: Kari og Roald

Februar

Jørgen A. Ojeda Cortez


Mars

Roy Birger Nilsen og Jarle Vestervik


April

Edvardo Ramirez


Mai

Bente Morvik og Åshild Bolstad


Juni

Klubbutstilling: ”Portrett”

Ansvarlig: Kari og Morten

Juli

Klubbutstilling: ”Portrett”

Ansvarlig: Kari og Morten

August

Eva Bergås