Januar

Klubbutstilling, høstkonkurranse 2008

 

Februar

Klubbutstillingen

 

 

Mars

Truls Dahle fra midten av måneden

 

 

April

Truls Dahle

 

 

Mai

Truls Dahle

 

 

Juni

Bjørn Nordvik

 

Juli

Bjørn Nordevik

 

August

Bjørn Nordvik

 

September

Janne Lie

 

Oktober

Bente Nedrebø

November

Kari Bernardini

Desember

Kari Mikalsen